Umeå IT & Ljudteknik

Välkommen till Umeå IT & Ljudteknik. Vi arbetar främst som ljudekniker i PA-sammanhang och kan även hjälpa till med konsultation och anskaffning av viss ljudutrustning. Vi arbetar även med kunsultverksamhet inom IT-området.

Vi arbetar även med kusultverksamhet inom IT-området. Vi kan t ex hjälpa till med webbsidor, webbenketer mm.

Fåglar i Umeå
Information och kartor om intressanta fågellokaler i Umeå kommun.

Produktion: Umeå IT & Ljudteknik sön 13 maj 2012