Stora Fjäderägg


Stora Fjäderägg

I det nordöstra hörnet av Holmögruppen öster om Umeå, i Norra Kvarken, hittar man Stora Fjäderägg, en ca 1,8 x 1,3 km stor ö. Har man ingen egen större båt att färdas till ön med - utmärkt hamn och brygga finns - måste man först ta vägverkets färja ut till Holmön och därefter ordna skjuts ut till ön på egen hand.

Tillfällig övernattning kan för det mesta ordnas på fågelstationen mot ringa ersättning. Boka övernattning med Christer Olsson, tel 090-18 86 04. Fågelstationen är bemannad ca 1 maj - mitten juni och början av augusti - slutet av oktober varje år. Under denna tid förekommer daglig ringmärkningsverksamhet, om inte vädret omöjliggör detta.

Natur

Kungsfågelsångare

Ön är 20 meter hög och domineras av kråkrishedar och klapperstensfält. Tätare granskogspartier finns, liksom några mindre vatten och en albård, ställvis frodig, runt större delen av ön.

Häckfåglar

Ejder, roskarl, storspov, silvertärna, labb, törnsångare, svarthätta, lundsångare (vissa år), törnskata och rosenfink.

Sträckande fåglar

Fint sjöfågelsträck i maj, t ex av lommar och många år någon bredstjärtad labb under senare delen av månaden. Bra vadarsträck under sensommaren, ibland rastar stora ansamlingar småspovar. Annars är det insträckande och rastande tättingar under augusti-oktober som sätter sin prägel på öns fågelliv. Exempelvis lövsångare, bergfink och kungsfågel kan ibland rasta i mängder som annars sällan ses i Norrland. Detta gäller speciellt vid plötslig dimma. Många andra tättingar förekommer också i stora antal höstetid.

Ringmärkning

Årligen ringmärks 7.000 -11.000 fåglar, starkt dominerat av lövsångare och kungsfågel. Andra talrika arter är rödhake, bergfink, gråsiska, videsparv och blåhake. Varje år ringmärks någon raritet, vissa år något fler än annars. Tre för landet nya arter har genom åren ringmärkts på Stora Fjäderägg.

Tillfälligt

En imponerande lista, bl a omfattande svartnäbbad islom, svarthalsad dopping, ägretthäger, praktejder, alförrädare, större skrikörn, aftonfalk, brun glada, svarthuvad mås, kalanderlärka, citronärla, sibirisk piplärka, tundrapiplärka, blåstjärt, sydnäktergal, taigasångare (årligen i september), nordsångare, kungsfågelsångare (årligen i början av oktober), isabellatörnskata, svartstrupig järnsparv, dvärgsparv och gyllensparv.

Övrigt

Ön är arkeologiskt intressant. Labyrinter, kompassrosor och tomtningar finns att beskåda, liksom resterna av ett stort fiskeläge. Botanisten finner i juni nattviol och svalört.


Till Holmöarna | Åter till Fåglar i Umeå | Till Sibirienområdet


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik