Degernäs


Storspov

Röbäckslättens södra delar spanar man bäst av vid Degernäs. Tag Obbolavägen söderut från Umeå och sväng efter ca 7 kilometer mot Degernäs. Fälten avspanas från den lilla bron över Degernäsbäcken, strax öster om byn eller från vägkanten väster om byn. Buskmarkerna inne i byn kan vara fågelrika om våren.

KartaHäckfåglar

I stort sett desamma som angivits under Röbäcksslätten. Detsamma gäller även vår- och höststräckande fåglar liksom nattsjungande sommargäster. Fördelen med Degernäs är att fåglarna nås bekvämare här, om än ofta i mindre antal än ute på de centrala delarna av slätten. Dock är själva upplevelsen på våren av insträckande fåglar, exempelvis spovar och fjällvråkar, ofta intensivare vid Degernäs eftersom flyttsträcket ofta går tvärs över området. Detsamma gäller även för sädgässen i slutet av april början av maj. I slutet av april kan det vara idé att spana efter ringtrast i byns buskmarker och en månad senare kan man ibland hitta rastande fjällpipare på de nyharvade åkrarna runt byn. I september kan bergfinkar rasta i täta flockar upp till 10.000 ex på stubbåkrarna.

Liksom på Röbäcksslätten är rödstrupig piplärka, blåhake och videsparv karaktärsarter i slutet av augusti-början av september.

Tillfälligt

Jaktfalk, brunglada, lappuggla och flodsångare.

Soluppgång över Degernäs


Till Röbäcksslätten | Åter till Fåglar i Umeå | Till Bergön


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik