Hössjö


Ljungpipare

Den djupa, mycket natursköna dalen i Hössjö bjuder om våren, under några intensiva veckor i snösmältningstiden, på ett mycket rikt fågelliv i de smältvattenpölar som bildas längst ner i dalsänkan. Området nås genom att man från Umeå tar gamla riksvägen mot Röbäck och där viker av mot Skravelsjö och Gräsmyr. Knappt två mil därefter når man Hössjö.

Natur

Längst ner i dalen finns en f d sjö som ännu under några korta vårveckor bjuder på vattensamlingar. Vid riklig mängd smältvatten kan stora delar av dalens botten vara översvämmade en tid. Intensivbrukad jordbruksmark dominerar i övrigt helt i denna dal. Höga berg med en del äldre barrskog inramar vackert västerut.

Häckfåglar

Tornfalk och en stark storspovstam som följts under flera års tid, i övrigt är inte mycket publicerat om fågellivet i och runt denna dal. Hornuggla hörs ofta i mars - april.

KartaVårsträcket

Större flockar av krickor och bläsänder samlas i slamsjöarna liksom en del stjärtänder. Dock är det mängden vadare man först slås av. Arter som grönbena, gluttsnäppa och svartsnäppa kan ses i täta flockar som på nästan ingen annan lokal i Västerbotten. Fler än 500 svartsnäppor är sedda i början av maj. Området är troligen även den bästa rastlokalen för ljungpipare i Umeås närhet en bit in i maj. Många år följer även någon fjällpipare med vid denna tid. Mycket stora mängder brushanar rastar - de flesta år i början av maj. Dock är fågellivet riktigt intensivt under endast någon vårvecka, allt efter snösmältningens förlopp, så det gäller att infinna sig vid rätt tid!

Höststräcket

Höststräcket har först under senare år börjat studeras närmare och en art som videsparven är allmän i slutet av augusti-september.

Tillfälligt

Pilgrimsfalk, kornknarr, vaktel, kattuggla och ringtrast (flera år).Till Tavelsjön | Åter till Fåglar i Umeå | Till Lillskärsudden


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik