Umeå hamn, Holmsund


Vinterhämpling

Nära Vasabåtarnas terminal i Holmsund finns faktiskt ett mycket speciellt fågelområde. Det är ofta platsen for de första vårfåglarna och de sista som lämnar Västerbotten om senhösten. Dessutom fungerar området som en uppsamlingsplats för felflugna rariteter på ett sätt som saknar motstycke i Västerbotten. Här njuter man inte av naturen utan av den mängd fåglar som faktiskt finns att se.

Natur

Industrimark, men fina dammar finns nära färjeterminalen för Vasabåtarna och mellan dessa dammar och fodercentralen finns ett lite stäppliknande område som lockar många fåglar att rasta. Den långa hamnpiren är utmärkt att ta en promenad ut på, men tänk på att det alltid blåser här! Runt fodercentralen äter många fåglar av den spillsäd som bjuds.

KartaHäckfåglar

Bergand, mindre strandpipare, större strandpipare, rödbena och gulärla.

Vårsträcket

Mycket tidiga vårfåglar kan börja dyka upp redan i början av mars, exempelvis starar och lärkor och i månadsskiftet mars/april kan ansamlingar av snösparvar vara imponerande, upp till 3.000 ex är noterade. Även av många andra arter ses årets första individ just i detta område. Vid dimma och nederbördsrikt väder kan ansamlingarna bli stora av trastar, rödhakar, ängspiplärkor och diverse vadararter. Lappsparv och vinterhämpling ses i större flockar i månadsskiftet april/maj och inte sällan ses någon dvärgbeckasin.

Dock avklingar vårsträcket i Holmsund då man kommit en vecka in i maj. Man bör även spana i vakar i islossningstiden, där både art- och individantal av änder kan vara högt. Ibland i april kan rikligt med fjällvråkar sträcka in från Finland och någon havsörn ses ofta jaga i området under förvåren.

Höststräcket

Är inte lika rikligt som vårsträcket individmässigt, utan har gäller snarare kvalitet än kvantitet. I oktober rastar som regel dvärgbeckasin och vinterhämplingar, vilka är kvar in i november, och under senthösten ses ofta någon berglärka.

Tillfälligt

Mindre sångsvan, alförrädare, vittrut (många fynd), fjälluggla, härfågel, större turturduva, korttålärka (4 fynd), citronärla, större piplärka, svarthakad buskskvätta, vassångare, brandkronad kungsfågel, nunnestenskvätta, medelhavsstenskvätta, rosenstare, skäggmes och gulhämpling.


Till Grössjöskogen | Åter till Fåglar i Umeå | Till Tavlefjärden


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik